Netgain logotype

Vi är ett Great Place to Work!

Varje år utvärderar Great Place to Work Sverige organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen så bedöms verksamheter på trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Resultat per dimension jämfört med benchmarks.