Vi är ett Great Place to Work!

Varje år utvärderar Great Place to Work Sverige organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen så bedöms verksamheter på trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Resultat per dimension jämfört med benchmarks.